Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Gyňov
ObecGyňov
Obec Gyňov
ObecGyňov

S čím pomôžeme?

rozšírené vyhľadávanie

VZN

2023 > 2023

VZN obce č. 1/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov.

2023-05-18-114324-VZN_1_2023_poplatky_M___-_m__j_n__vrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,42 kB
Vložené: 18. 5. 2023

VZN obce č. 2/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov.

2023-09-22-093152-VZN___._2-2023_o_v____ke_prispevkov_na___iasto__n_____hradu_v__davkov_v___kol__ch_a___kolsk__ch_zariadeniach_v_zria__ovate__skej_p__sobnosti_Obce_Gy__ov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 403,37 kB
Vložené: 22. 9. 2023

VZN obce č. 4/2023 o poplatku na území obce Gyňov

VZN poplatku TKO 042023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,83 kB
Vložené: 8. 12. 2023

VZN obce č. 5/2023 o miestnych daniach na území obce Gyňov

VZN miestne dane 052023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 389,74 kB
Vložené: 8. 12. 2023

VZN obce č. 6/2023 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov

VZN 6_2023 o úhradách za služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,67 kB
Vložené: 8. 12. 2023

VZN obceč . 3/2023 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov

2023-09-22-093242-VZN___._3-2023_o_ur__en___sp__dovej_materksej___koly_v_zria__ovate__skej_p__sobnosti_Obce_Gy__ov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,87 kB
Vložené: 22. 9. 2023

2022 > 2022

Dodatok č. 1/2022 k VZN Obce Gyňov č. 3/2009 a 1/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Obce Gyňov

2022-04-27-140515-DODATOK___._12022_k_VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,02 MB
Vložené: 27. 4. 2022

VZN obce č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov.

2022-04-27-111025-VZN_2_2022_n__vrh_poplatky_M__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,9 kB
Vložené: 27. 4. 2022

VZN obce č. 3/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov.

2022-10-04-093415-VZN_3_2022_poplatky_M__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,18 kB
Vložené: 4. 10. 2022

VZN obce č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov.

2022-12-16-093919-VZN_4_2022_poplatky_M__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 437,61 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN obce č. 5/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov

2022-12-16-094642-VZN_5_2022___o___hrad__ch_za_slu__by_poskytovan___obcou_Gy__ov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 667,38 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN obce č. 6/2022 o poplatku na území obce Gyňov

2022-12-16-082425-VZN_poplatku_TKO_062022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 431,42 kB
Vložené: 16. 12. 2022

2021 > 2021

VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gyňov

2021-03-25-110012-VZN_1_2021_o_odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 923,41 kB
Vložené: 25. 3. 2021

VZN č. 2/2021 o podmienkach držania psov na území obce Gyňov

2021-03-25-111359-VZN_2021_o_dr__an___psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,78 kB
Vložené: 25. 3. 2021

VZN č. 3/2021 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov

2021-12-16-080629-VZN_3_2021___o___hrad__ch_za_slu__by_poskytovan___obcou_Gy__ov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 574,64 kB
Vložené: 16. 12. 2021

2020 > 2020

VZN č. 2/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Gyňov

2020-03-23-103930-VZN__referendum_02_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,11 kB
Vložené: 23. 3. 2020

VZN č. 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Gyňov

2020-03-23-103000-VZN_3_2020_i___innostiach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 553,2 kB
Vložené: 23. 3. 2020

VZN č. 4/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Gyňov

2020-03-23-102944-VZN_4_2020__pravidl___na_udr__iavanie___istoty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 527,58 kB
Vložené: 23. 3. 2020

VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠJ na rok 2020 v obci Gyňov

2020-03-23-102919-VZN_____05_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 389,3 kB
Vložené: 23. 3. 2020

VZN č.1/2020 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Gyňov

2020-03-23-103056-VZN_____pohrebisko_1_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB
Vložené: 23. 3. 2020

2019 > 2019

Príloha k VZN č. 2/2019 Finančné pásma

2019-07-11-091248-NOVE_FINA__NE_PASMA_od_1.9.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,63 kB
Vložené: 11. 7. 2019

VZN č. 1/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Gynov

2019-09-30-150521-VZN_1_2019___o___hrad__ch_za_slu__by_poskytovan___obcou_Gy__ov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 551,1 kB
Vložené: 30. 9. 2019

VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov.

2019-07-10-142910-VZN_2_2019_poplatky_M___.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,33 kB
Vložené: 10. 7. 2019

VZN č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o poplatku na území obce Gyňov

2019-07-08-143943-VZN___._3_2018_o_poplatkoch_na___zem___obce_Gy__ov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,01 kB
Vložené: 8. 7. 2019

VZN č. 3/2019 o zrušení VZN č. 4/2009 o pravidlách spolunažívania

2019-07-10-144435-VZN_3_2019__o_zru__en___VZN___._4_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,22 kB
Vložené: 10. 7. 2019

VZN č. 4/2019 - Povodňový plán záchranných prác

2019-10-28-094544-VZN_4_2011_Povod__ov___pl__n_obce_Gy__ov-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB
Vložené: 28. 10. 2019

VZN č. 5/2019 o poplatku na území obce Gyňov

2019-12-12-112733-VZN_poplatku_TKO_052019.docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404,42 kB
Vložené: 12. 12. 2019

VZN č. 6/2019 o miestnych daniach na území obce Gyňov

2019-12-12-112756-VZN_miestne_dane_062019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 584,49 kB
Vložené: 12. 12. 2019

2018 > 2018

VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gyňov

2018-10-01-151136-VZN_012018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 502,92 kB
Vložené: 1. 10. 2018

2017 > 2017

Príloha č. 1 (FINANČNÉ PÁSMA) k VZN č. 2/2017

prilohac_1_k VZN 2_2017_financne-pasma_26102012_aktualizacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,27 kB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN č. 1/2017 o podmienkach odberu vody z obecného vodovodu

VZN 1_2017 voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,88 kB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN č. 2/2017 o výške príspevkov v MŠ

VZN_2_2017_final_poplatky_MŠ – upravene po konzultacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,46 kB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN 3_2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,99 kB
Vložené: 1. 1. 2017

2016 > 2016

VZN č. 1/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN obce Gyňov - ZaD č. 1

Gyňov - VZN 1_2016pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,92 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN č. 2/2015 miestne dane

VZN 2_2016 miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 347,69 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN 2_2016pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,12 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN č. 3/2016 o správe pohrebiska, Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku

Vzn_3_2016cintorin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,19 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN č. 4/2016 doplnenie VZN č. 1/2009 - poskytovanie dotácií

VZN_4_2016_dotacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,95 kB
Vložené: 1. 1. 2016

2015 > 2015

Rozpočtové príjmy - 2013, 2014, 2015

rozpočet príjmy - do 2015.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,25 MB
Vložené: 1. 1. 2015

Rozpočtové výdavky 2013, 2014, 2015

RV 2015.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 4,55 MB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN 1/2015

vznpdf2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,74 kB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN č. 3/2015 o poplatku TKO

VZN 3_2015 poplatok TKO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,53 kB
Vložené: 1. 1. 2015

2014 > 2014

VZN č. 1/2014 o nakladaní s odpadmi na území obce Gyňov

VZN 1-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,98 kB
Vložené: 1. 1. 2014

VZN č. 2/2014

VZNskolne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB
Vložené: 1. 1. 2014

VZN č. 3/2014 o miestnych daniach

VZN 3-2014 miestne dane.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 306,5 kB
Vložené: 1. 1. 2014

2013 > 2013

VZN č. 1/2013 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obci Gyňov

odpad_prac2 12913.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 156 kB
Vložené: 1. 1. 2013

VZN č. 2/2013 o poplatku na území Obce Gyňov

VZN 2-2013 TKO.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 116 kB
Vložené: 1. 1. 2013

VZN č. 3/2013 o miestnych daniach v Obci Gyňov

VZN 3-2013 miestne dane.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 302,5 kB
Vložené: 1. 1. 2013

VZN č. 5/2013 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov

5-2013 služby poskyt obcou1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45,5 kB
Vložené: 1. 1. 2013

2012 > 2012

vnútorný predpis o účtovaní majetku r.2012

VP_o_evid__odp_a_účt_majetku_2012.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 49,31 kB
Vložené: 1. 1. 2012

VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb

VZN_1_2012-opatrov sluzba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 141,5 kB
Vložené: 1. 1. 2012

VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti na území Obce Gyňov

VZN 2-2012.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 318,5 kB
Vložené: 1. 1. 2012

VZN č.3/2012

VZN 3-2012 TKO s pripomienkami.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 139,5 kB
Vložené: 1. 1. 2012

2011 > 2011

VZN č. 1/2011 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Gyňov, prevádzkový poriadok domu smútku

VZN 1-2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 456,16 kB
Vložené: 1. 1. 2011

VZN č. 2/2011 o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných obcou Gyňov

VZN Verejné obstarávanie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,24 kB
Vložené: 1. 1. 2011

VZN č. 3/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov v z.n.p.

VZN č. 3-2011 - zmena - VZN 1-2008 sadzobník poplatkov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,5 kB
Vložené: 1. 1. 2011

VZN č. 4/2011 Povodňový plán záchranných prác

VZN_4 2011_Povodňový_plán_obce_Gyňov-1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 347 kB
Vložené: 1. 1. 2011

VZN č. 5/2011 Podmienky odberu vody z obecného vodovodu

VZN_5_2011_o_podmienkach_odberu_vody.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB
Vložené: 1. 1. 2011

VZN č. 7/2011 o dani z nehnuteľnosti na území obce Gyňov

VZN 7-2011.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 306,5 kB
Vložené: 1. 1. 2011

VZN č. 8/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gyňov

VZN 8-2011-1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 116,5 kB
Vložené: 1. 1. 2011

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Gyňov

zásady Z-1-2011 hospod. s majetkom.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 110,5 kB
Vložené: 1. 1. 2011

2009 > 2009

1 2009 VZN Dotácie

1 2009 VZN dotacie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 124 kB
Vložené: 1. 1. 2009

2 2009 VZN Volebná kampaň

2 2009 VZN Volebná kampaň.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB
Vložené: 1. 1. 2009

4 2009 VZN Spolunažívanie

4 2009 VZN spolunažívanie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB
Vložené: 1. 1. 2009

5 2009 VZN Mesačný príspevok MŠ

5 2009 VZN mesacny prispevok MS.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46,5 kB
Vložené: 1. 1. 2009

6 2009 VZN Miestne dane 2009

6 2009 VZN miestne dane 2009.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 173 kB
Vložené: 1. 1. 2009

7 2009 VZN MS dotácia na dieťa

7 2009 VZN MS dotacia na dieta.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 86 kB
Vložené: 1. 1. 2009

Pripomienky k vzn 2009

pripomienky k vzn 2009.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 146,5 kB
Vložené: 1. 1. 2009

VZN č. 3/2009 o záväznej časti Územného plánu obce Gyňov.

3 2009 VZN UPN.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 76,5 kB
Vložené: 1. 1. 2009

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Sviatok a výročie

Meniny má Zlatica, Elemír, Elo, Lumír, Zlata

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima.

Pranostika na akt.deň

Ak je na sv. Romana jasno, bude hojná úroda.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:17

Slnko zapadá:17:17