Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  
 •  

Verejná tabuľa

2019

   Verejná vyhláška - Slovak Telekom, a.s.
   Rozhodnutie o umiestnení stavby "V284-Úprava VN od BR284-AEA po BR284-AED"
   Súhlas rodiča - Deň plný zábavy
   Obstraranie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Gyňov
   Multifunkčné ihrisko - prevádzkový poriadok
   Usmernenie k domácim zabíjačkám
   Žiadosť o poskytnutie dotácie na športové vybavenie pre deti a mládež v obci
   Žiadosť o poskytnutie dotácie na varovný systém a rekonštrukciu rozhlasu
   Žiadosť o poskytnutie dotácie na zakúpenie a namontovanie mantinelov
   Žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu obecného vodovodu
   Žiadosť o poskytnutie dotácie na kamerový monitorovací systém
   Projekt "Starí radia - mladí realizujú"
   projekt : "Dub nad obcou"
   Územný plán obce Gyňov - ZaD č. 1
   Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020
   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022
   Správa nezávislého audítora pre starostku a OZ obce Gyňov za r. 2015
   Celoslovenské preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov pred podvodmi
   Verejná vyhláška - stavba na parc.č.: 363/21, 366/2, 366/28, 363/5, 366/62, 366/60
   Návrh plánu kontrolnej činnosti - 11/2016 - 04/2017
   Pozvánka na OZ
   Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Čaňa - oznámenie o strategickom dokumente
   Mimoriadne núdzové opatrenie
   kontakty a adresy ŠVSP
   Informačný tok
   Vyhlásenie k dani MŠ
   Pozvánka na OZ 15.03.2017
   Verejná vyhláška
   Verejná vyhláška - VSD, a.s.
   Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Trstené pri Hornáde - oznámenie o strategickom dokumente
   Pozvánka na OZ 20.06.2017
   Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov
   Určenie volebných obvodov KSK
   ÚPN Belža
   Pozvánka Deň obce 2017
   Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
   Verejná vyhláška
   Pozvánka Bardejov
   Pozvánka - Obec Haniska
   Pozvánka - Obec Ždaňa
   Voľby KSK 2017
   OZNAM - zatvorený Obecný úrad v Gyňove
   Výberove konanie - riaditeľ MŠ Sokoľany
   Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
   Pozvánka na OZ 19.09.2017
   Prerušenie distribúcie elektriny - v celej obci - 10/2017
   Prerušenie distribúcie elektriny - Čanianska a Nová ulica - 10/2017
   Naturálie za rok 2017 - Hospodársky dvor Gyňov
   OZNAM - zatvorený Obecný úrad v Gyňove
   Výberove konanie - riaditeľ MŠ Košická Polianka
   Pozvánka - Deň úcty k starším - 2017
   Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Predsedu KSK
   Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva KSK
   Obchodná verejná súťaž - Obec Košická Polianka
   Pozvánka - Klub dôchodcov
   Výberove konanie - riaditeľ MŠ Haniska
   Oznam
   Pozvánka - cirkus Variette Karlson
   Oznámenie o čase a mieste konania volieb
   Verejná vyhláška
   Prepravná služba SČK
   Kosit ponuka zamestnania
   Zadanie pre Územný plán obce Belža
   Oznámenie o vykonaní opravy železničného priecestia
   Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017
   Výberové konanie - riaditeľ MŠ Nižná Myšľa
   Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
   Vianočná akadémia 10_12_2017
   Stolnotenisový turnaj
   Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
   OZNAM
   OZNAM - zánik mandátu
   Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020
   Verejná vyhláška - Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047
   Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047
   OZNAM
   Detský karneval
   Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena"
   Prerušená distribúcia elektriny
   Obecný úrad dňa 20.02.2018 zatvorený.
   Obecný úrad dňa 27.02.2018 zatvorený.
   Prerušená distribúcia elektriny
   Obecný úrad dňa 07.03. a 08.03. zatvorený.
   OZNAM - prosíme o hlasovanie v projekte Gesto pre mesto
   OZNAM - uzatvreté železničné priecestie v obci Valaliky
   Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
   Uzávierka cesty - obchádzka Valaliky
   Zápis do MŠ Gyňov
   Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018
   Pozvánka na brigádu
   Odstávka pitnej vody
   Prerušená distribúcia elektriny
   OZNAM - prosíme o hlasovanie v projekte
   Pozvánka na podujatie Deň matiek
   Očkovanie psov
   Odpočet spotreby elektrickej energie
   Triedenie odpadu

   Úradné hodiny

   Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
   Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
   Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
   Štvrtok: nestránkový deň
   Piatok: 08:00 - 11:30

   Fotogaléria

   Kalendár