Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  
 •  

Verejná tabuľa

2020

  2019

    Verejná vyhláška - Slovak Telekom, a.s.
    Rozhodnutie o umiestnení stavby "V284-Úprava VN od BR284-AEA po BR284-AED"
    Súhlas rodiča - Deň plný zábavy
    Obstraranie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Gyňov
    Multifunkčné ihrisko - prevádzkový poriadok
    Usmernenie k domácim zabíjačkám
    Žiadosť o poskytnutie dotácie na športové vybavenie pre deti a mládež v obci
    Žiadosť o poskytnutie dotácie na varovný systém a rekonštrukciu rozhlasu
    Žiadosť o poskytnutie dotácie na zakúpenie a namontovanie mantinelov
    Žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu obecného vodovodu
    Žiadosť o poskytnutie dotácie na kamerový monitorovací systém
    Projekt "Starí radia - mladí realizujú"
    projekt : "Dub nad obcou"
    Územný plán obce Gyňov - ZaD č. 1
    Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020
    Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022
    Správa nezávislého audítora pre starostku a OZ obce Gyňov za r. 2015
    Celoslovenské preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov pred podvodmi
    Verejná vyhláška - stavba na parc.č.: 363/21, 366/2, 366/28, 363/5, 366/62, 366/60
    Návrh plánu kontrolnej činnosti - 11/2016 - 04/2017
    Pozvánka na OZ
    Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Čaňa - oznámenie o strategickom dokumente
    Mimoriadne núdzové opatrenie
    kontakty a adresy ŠVSP
    Informačný tok
    Vyhlásenie k dani MŠ
    Pozvánka na OZ 15.03.2017
    Verejná vyhláška
    Verejná vyhláška - VSD, a.s.
    Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Trstené pri Hornáde - oznámenie o strategickom dokumente
    Pozvánka na OZ 20.06.2017
    Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov
    Určenie volebných obvodov KSK
    ÚPN Belža
    Pozvánka Deň obce 2017
    Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
    Verejná vyhláška
    Pozvánka Bardejov
    Pozvánka - Obec Haniska
    Pozvánka - Obec Ždaňa
    Voľby KSK 2017
    OZNAM - zatvorený Obecný úrad v Gyňove
    Výberove konanie - riaditeľ MŠ Sokoľany
    Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
    Pozvánka na OZ 19.09.2017
    Prerušenie distribúcie elektriny - v celej obci - 10/2017
    Prerušenie distribúcie elektriny - Čanianska a Nová ulica - 10/2017
    Naturálie za rok 2017 - Hospodársky dvor Gyňov
    OZNAM - zatvorený Obecný úrad v Gyňove
    Výberove konanie - riaditeľ MŠ Košická Polianka
    Pozvánka - Deň úcty k starším - 2017
    Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Predsedu KSK
    Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva KSK
    Obchodná verejná súťaž - Obec Košická Polianka
    Pozvánka - Klub dôchodcov
    Výberove konanie - riaditeľ MŠ Haniska
    Oznam
    Pozvánka - cirkus Variette Karlson
    Oznámenie o čase a mieste konania volieb
    Verejná vyhláška
    Prepravná služba SČK
    Kosit ponuka zamestnania
    Zadanie pre Územný plán obce Belža
    Oznámenie o vykonaní opravy železničného priecestia
    Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017
    Výberové konanie - riaditeľ MŠ Nižná Myšľa
    Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
    Vianočná akadémia 10_12_2017
    Stolnotenisový turnaj
    Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
    OZNAM
    OZNAM - zánik mandátu
    Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020
    Verejná vyhláška - Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047
    Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047
    OZNAM
    Detský karneval
    Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena"
    Prerušená distribúcia elektriny
    Obecný úrad dňa 20.02.2018 zatvorený.
    Obecný úrad dňa 27.02.2018 zatvorený.
    Prerušená distribúcia elektriny
    Obecný úrad dňa 07.03. a 08.03. zatvorený.
    OZNAM - prosíme o hlasovanie v projekte Gesto pre mesto
    OZNAM - uzatvreté železničné priecestie v obci Valaliky
    Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
    Uzávierka cesty - obchádzka Valaliky
    Zápis do MŠ Gyňov
    Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018
    Pozvánka na brigádu
    Odstávka pitnej vody
    Prerušená distribúcia elektriny
    OZNAM - prosíme o hlasovanie v projekte
    Pozvánka na podujatie Deň matiek
    Očkovanie psov
    Odpočet spotreby elektrickej energie
    Triedenie odpadu

    Úradné hodiny

    Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
    Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
    Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
    Štvrtok: nestránkový deň
    Piatok: 08:00 - 11:30

    Fotogaléria

    Kalendár