Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  
 •  

Verejná tabuľa

2022

  2021

   2020

    2019

     Verejná vyhláška - Slovak Telekom, a.s.
     Rozhodnutie o umiestnení stavby "V284-Úprava VN od BR284-AEA po BR284-AED"
     Súhlas rodiča - Deň plný zábavy
     Obstraranie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Gyňov
     Multifunkčné ihrisko - prevádzkový poriadok
     Usmernenie k domácim zabíjačkám
     Žiadosť o poskytnutie dotácie na športové vybavenie pre deti a mládež v obci
     Žiadosť o poskytnutie dotácie na varovný systém a rekonštrukciu rozhlasu
     Žiadosť o poskytnutie dotácie na zakúpenie a namontovanie mantinelov
     Žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu obecného vodovodu
     Žiadosť o poskytnutie dotácie na kamerový monitorovací systém
     Projekt "Starí radia - mladí realizujú"
     projekt : "Dub nad obcou"
     Územný plán obce Gyňov - ZaD č. 1
     Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020
     Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022
     Správa nezávislého audítora pre starostku a OZ obce Gyňov za r. 2015
     Celoslovenské preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov pred podvodmi
     Verejná vyhláška - stavba na parc.č.: 363/21, 366/2, 366/28, 363/5, 366/62, 366/60
     Návrh plánu kontrolnej činnosti - 11/2016 - 04/2017
     Pozvánka na OZ
     Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Čaňa - oznámenie o strategickom dokumente
     Mimoriadne núdzové opatrenie
     kontakty a adresy ŠVSP
     Informačný tok
     Vyhlásenie k dani MŠ
     Pozvánka na OZ 15.03.2017
     Verejná vyhláška
     Verejná vyhláška - VSD, a.s.
     Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Trstené pri Hornáde - oznámenie o strategickom dokumente
     Pozvánka na OZ 20.06.2017
     Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov
     Určenie volebných obvodov KSK
     ÚPN Belža
     Pozvánka Deň obce 2017
     Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
     Verejná vyhláška
     Pozvánka Bardejov
     Pozvánka - Obec Haniska
     Pozvánka - Obec Ždaňa
     Voľby KSK 2017
     OZNAM - zatvorený Obecný úrad v Gyňove
     Výberove konanie - riaditeľ MŠ Sokoľany
     Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
     Pozvánka na OZ 19.09.2017
     Prerušenie distribúcie elektriny - v celej obci - 10/2017
     Prerušenie distribúcie elektriny - Čanianska a Nová ulica - 10/2017
     Naturálie za rok 2017 - Hospodársky dvor Gyňov
     OZNAM - zatvorený Obecný úrad v Gyňove
     Výberove konanie - riaditeľ MŠ Košická Polianka
     Pozvánka - Deň úcty k starším - 2017
     Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Predsedu KSK
     Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva KSK
     Obchodná verejná súťaž - Obec Košická Polianka
     Pozvánka - Klub dôchodcov
     Výberove konanie - riaditeľ MŠ Haniska
     Oznam
     Pozvánka - cirkus Variette Karlson
     Oznámenie o čase a mieste konania volieb
     Verejná vyhláška
     Prepravná služba SČK
     Kosit ponuka zamestnania
     Zadanie pre Územný plán obce Belža
     Oznámenie o vykonaní opravy železničného priecestia
     Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017
     Výberové konanie - riaditeľ MŠ Nižná Myšľa
     Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
     Vianočná akadémia 10_12_2017
     Stolnotenisový turnaj
     Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
     OZNAM
     OZNAM - zánik mandátu
     Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020
     Verejná vyhláška - Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047
     Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047
     OZNAM
     Detský karneval
     Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena"
     Prerušená distribúcia elektriny
     Obecný úrad dňa 20.02.2018 zatvorený.
     Obecný úrad dňa 27.02.2018 zatvorený.
     Prerušená distribúcia elektriny
     Obecný úrad dňa 07.03. a 08.03. zatvorený.
     OZNAM - prosíme o hlasovanie v projekte Gesto pre mesto
     OZNAM - uzatvreté železničné priecestie v obci Valaliky
     Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
     Uzávierka cesty - obchádzka Valaliky
     Zápis do MŠ Gyňov
     Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018
     Pozvánka na brigádu
     Odstávka pitnej vody
     Prerušená distribúcia elektriny
     OZNAM - prosíme o hlasovanie v projekte
     Pozvánka na podujatie Deň matiek
     Očkovanie psov
     Odpočet spotreby elektrickej energie
     Triedenie odpadu

     Úradné hodiny

     Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
     Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
     Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
     Štvrtok: nestránkový deň
     Piatok: 08:00 - 11:30

     Fotogaléria

     Kalendár