Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  
 •  

Verejná tabuľa

  Verejná vyhláška - Slovak Telekom, a.s.
  Rozhodnutie o umiestnení stavby "V284-Úprava VN od BR284-AEA po BR284-AED"
  Súhlas rodiča - Deň plný zábavy
  Obstraranie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Gyňov
  Multifunkčné ihrisko - prevádzkový poriadok
  Usmernenie k domácim zabíjačkám
  Žiadosť o poskytnutie dotácie na športové vybavenie pre deti a mládež v obci
  Žiadosť o poskytnutie dotácie na varovný systém a rekonštrukciu rozhlasu
  Žiadosť o poskytnutie dotácie na zakúpenie a namontovanie mantinelov
  Žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu obecného vodovodu
  Žiadosť o poskytnutie dotácie na kamerový monitorovací systém
  Projekt "Starí radia - mladí realizujú"
  projekt : "Dub nad obcou"
  Územný plán obce Gyňov - ZaD č. 1
  Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020
  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022
  Správa nezávislého audítora pre starostku a OZ obce Gyňov za r. 2015
  Celoslovenské preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov pred podvodmi
  Verejná vyhláška - stavba na parc.č.: 363/21, 366/2, 366/28, 363/5, 366/62, 366/60
  Návrh plánu kontrolnej činnosti - 11/2016 - 04/2017
  Pozvánka na OZ
  Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Čaňa - oznámenie o strategickom dokumente
  Mimoriadne núdzové opatrenie
  kontakty a adresy ŠVSP
  Informačný tok
  Vyhlásenie k dani MŠ
  Pozvánka na OZ 15.03.2017
  Verejná vyhláška
  Verejná vyhláška - VSD, a.s.
  Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Trstené pri Hornáde - oznámenie o strategickom dokumente
  Pozvánka na OZ 20.06.2017
  Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov
  Určenie volebných obvodov KSK
  ÚPN Belža
  Pozvánka Deň obce 2017
  Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  Verejná vyhláška
  Pozvánka Bardejov
  Pozvánka - Obec Haniska
  Pozvánka - Obec Ždaňa
  Voľby KSK 2017
  OZNAM - zatvorený Obecný úrad v Gyňove
  Výberove konanie - riaditeľ MŠ Sokoľany
  Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
  Pozvánka na OZ 19.09.2017
  Prerušenie distribúcie elektriny - v celej obci - 10/2017
  Prerušenie distribúcie elektriny - Čanianska a Nová ulica - 10/2017
  Naturálie za rok 2017 - Hospodársky dvor Gyňov
  OZNAM - zatvorený Obecný úrad v Gyňove
  Výberove konanie - riaditeľ MŠ Košická Polianka
  Pozvánka - Deň úcty k starším - 2017
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Predsedu KSK
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva KSK
  Obchodná verejná súťaž - Obec Košická Polianka
  Pozvánka - Klub dôchodcov
  Výberove konanie - riaditeľ MŠ Haniska
  Oznam
  Pozvánka - cirkus Variette Karlson
  Oznámenie o čase a mieste konania volieb
  Verejná vyhláška
  Prepravná služba SČK
  Kosit ponuka zamestnania
  Zadanie pre Územný plán obce Belža
  Oznámenie o vykonaní opravy železničného priecestia
  Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017
  Výberové konanie - riaditeľ MŠ Nižná Myšľa
  Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
  Vianočná akadémia 10_12_2017
  Stolnotenisový turnaj
  Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
  OZNAM
  OZNAM - zánik mandátu
  Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020
  Verejná vyhláška - Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047
  Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047
  OZNAM
  Detský karneval
  Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena"
  Prerušená distribúcia elektriny
  Obecný úrad dňa 20.02.2018 zatvorený.
  Obecný úrad dňa 27.02.2018 zatvorený.
  Prerušená distribúcia elektriny
  Obecný úrad dňa 07.03. a 08.03. zatvorený.
  OZNAM - prosíme o hlasovanie v projekte Gesto pre mesto
  OZNAM - uzatvreté železničné priecestie v obci Valaliky
  Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
  Uzávierka cesty - obchádzka Valaliky
  Zápis do MŠ Gyňov
  Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018
  Pozvánka na brigádu
  Odstávka pitnej vody
  Prerušená distribúcia elektriny
  OZNAM - prosíme o hlasovanie v projekte
  Pozvánka na podujatie Deň matiek
  Očkovanie psov
  Odpočet spotreby elektrickej energie

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
  Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
  Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Fotogaléria

  Kalendár