Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

ÚRADNÁ TABUĽA OBCEVerejná vyhláška - Slovak Telekom, a.s.
Rozhodnutie o umiestnení stavby "V284-Úprava VN od BR284-AEA po BR284-AED"
Súhlas rodiča - Deň plný zábavy
Obstraranie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Gyňov
Multifunkčné ihrisko - prevádzkový poriadok
Usmernenie k domácim zabíjačkám
Žiadosť o poskytnutie dotácie na športové vybavenie pre deti a mládež v obci
Žiadosť o poskytnutie dotácie na varovný systém a rekonštrukciu rozhlasu
Žiadosť o poskytnutie dotácie na zakúpenie a namontovanie mantinelov
Žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu obecného vodovodu
Žiadosť o poskytnutie dotácie na kamerový monitorovací systém
Projekt "Starí radia - mladí realizujú"
projekt : "Dub nad obcou"
Územný plán obce Gyňov - ZaD č. 1
Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022
Správa nezávislého audítora pre starostku a OZ obce Gyňov za r. 2015
Celoslovenské preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov pred podvodmi
Verejná vyhláška - stavba na parc.č.: 363/21, 366/2, 366/28, 363/5, 366/62, 366/60
Návrh plánu kontrolnej činnosti - 11/2016 - 04/2017
Pozvánka na OZ
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Čaňa - oznámenie o strategickom dokumente
Mimoriadne núdzové opatrenie
kontakty a adresy ŠVSP
Informačný tok
Vyhlásenie k dani MŠ
Pozvánka na OZ 15.03.2017
Verejná vyhláška
Verejná vyhláška - VSD, a.s.
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Trstené pri Hornáde - oznámenie o strategickom dokumente
Pozvánka na OZ 20.06.2017
Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov
Určenie volebných obvodov KSK
ÚPN Belža
Pozvánka Deň obce 2017
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Verejná vyhláška
Pozvánka Bardejov
Pozvánka - Obec Haniska
Pozvánka - Obec Ždaňa
Voľby KSK 2017
OZNAM - zatvorený Obecný úrad v Gyňove
Výberove konanie - riaditeľ MŠ Sokoľany
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
Pozvánka na OZ 19.09.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - v celej obci - 10/2017
Prerušenie distribúcie elektriny - Čanianska a Nová ulica - 10/2017
Naturálie za rok 2017 - Hospodársky dvor Gyňov
OZNAM - zatvorený Obecný úrad v Gyňove
Výberove konanie - riaditeľ MŠ Košická Polianka
Pozvánka - Deň úcty k starším - 2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Predsedu KSK
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva KSK
Obchodná verejná súťaž - Obec Košická Polianka
Pozvánka - Klub dôchodcov
Výberove konanie - riaditeľ MŠ Haniska
Oznam
Pozvánka - cirkus Variette Karlson
Oznámenie o čase a mieste konania volieb
Verejná vyhláška
Prepravná služba SČK
Kosit ponuka zamestnania
Zadanie pre Územný plán obce Belža
Oznámenie o vykonaní opravy železničného priecestia
Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017
Výberové konanie - riaditeľ MŠ Nižná Myšľa
Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Vianočná akadémia 10_12_2017
Stolnotenisový turnaj
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
OZNAM
OZNAM - zánik mandátu
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020
Verejná vyhláška - Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047
Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047
OZNAM
Detský karneval
Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena"
Prerušená distribúcia elektriny
Obecný úrad dňa 20.02.2018 zatvorený.
Obecný úrad dňa 27.02.2018 zatvorený.
Prerušená distribúcia elektriny
Obecný úrad dňa 07.03. a 08.03. zatvorený.
OZNAM - prosíme o hlasovanie v projekte Gesto pre mesto
OZNAM - uzatvreté železničné priecestie v obci Valaliky
Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
Uzávierka cesty - obchádzka Valaliky
Zápis do MŠ Gyňov
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018
Pozvánka na brigádu
Odstávka pitnej vody
Prerušená distribúcia elektriny
OZNAM - prosíme o hlasovanie v projekte
Pozvánka na podujatie Deň matiek
Očkovanie psov
Odpočet spotreby elektrickej energie
Triedenie odpadu

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár