Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

O NÁS

Materská škola Gyňov


Kontakt:

Materská škola Gyňov

Malogyňovská 13

044 14 Gyňov

Tel: 055/69 97 206


Materská škola Gyňov bola založená v roku 1971 ako štátna Materská škola.

V roku 2002 delimitáciou prešla zriaďovateľská pôsobnosť z KŠU Košice– okolie

na Obec Gyňov.

V súčasnosti je to jednotriedna MŠ s 24 deťmi prihlásených na celodenný pobyt.

Pracujú tu 4 zamestnanci z toho 2 kvalifikovaní pedagógovia.

Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch ( výnimočne od dvoch)

do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Je umiestnená v účelovej budove, ktorá spĺňa hygienické a bezpečnostné predpisy.

Deti sa hrajú a pracujú v samostatnej triede vybavenej 3 počítačmi, interaktívnou tabuľou,

televíziou, DVD prehrávačom, rádiom, hračkami a účelovým nábytkom.

K budove školy patrí aj rozsiahly školský dvor s trávnatou plochou,

2 pieskoviskami , hojdačkami a preliezkami.


Prevádzka materskej školy : 07:00 - 16:30 
Zriaďovateľ školy : Obec  Gyňov 
Riaditeľ školy: Bc. Dudríková Mária
Adresa školy : Materská škola Gyňov, Malogyňovská 13, 044 14 Gyňov
číslo telefónu : +421 55 699 72 06
Počet pedagogických zamestnancov školy : 2
Počet prevádzkových zamestnancov školy : 2
Počet zapísaných detí v školskom roku 2020/2021 : 24
Z toho 5 -6 ročných : 8


Zameranie školy vychádza z vlastných podmienok,

z prostredia a regiónu, v ktorom sa nachádzame,

zo záverov vykonaných analýz, z analýzy doterajšej praxe

a doterajšieho zamerania materskej školy.

.

Preto sa zameriame na:

.

- realizáciu environmentálnych aktivít zameraných na poznávanie,

tvorbu a ochranu životného prostredia

- starostlivosť o zdravie, prezentovaním zdravého životného štýlu

( pohybové aktivity, zásady správnej výživy),

s cieľom zabezpečiť deťom zdravý vývin, duševnú pohodu a zdravie v dospelosti

- rozvíjanie primeranej telesnej zdatnosti prostredníctvom

pohybových aktivít v prírodnom prostredí

- utváranie a rozvíjanie vzťahu k svojmu rodisku prostredníctvom

ľudovej kultúry a ľudových tradícií

- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na prípravu detí

do 1. ročníka a na deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

- spoluprácu so zriaďovateľom pri vytváraní vhodných priestorových,

materiálnych a personálnych podmienok v materskej škole.


Členovia Rady školy

Predseda:
Mgr. Ingrid Schubertová

Členovia:
Mgr. Ingrid Schubertová
Mgr. Katarína Timková
Mgr. Jana Schubertová
Marta Tkáčová

Triedenie odpadu

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár