Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

ZMLUVY

2022

2021

2020

ZMLUVY 2019

Zmluvy 2018

Zmluva o dodávke plynu SPP
Zmluva o dodávke plynu
Zmluva o poskytnutí sociálnej služby
Zmluva o poskytnutí sociálnej služby
Zmluva o poskytnutí sociálnej služby - rok 2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Energie2 a.s.
Zmluva o združenej dodávke elektiny
Príkazná zmluva elektrická energia a plyn
Zverejnené dňa 11.07.2017
Príkazná zmluva č. 06/KO/2017/PL
Príkazná zmluva č. 06/KO/2017/EL
Slovenská agentúra životného prostredia
zverejnené dňa 10.07.2017
Zmluva č. 25/POD-73/17 - Program obnovy dediny
Zmluva o dielo - PROMONTA SK s.r.o. - Projekt Dub nad obcou
zverejnené dňa 22.06.2017
Zmluva o dielo - PROMONTA SK s.r.o.
Dohoda VODIP
zverejnené dňa 30.12.2016
Dohoda Ing. Peter Paulovčák - VODIP
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb - Dôvera ZP, a.s.
Zmluva o elektronickej komunikácii - Dôvera ZP
eurobus, a.s. - Zmluva o preprave
zverejnená 29.09.2016
Zmluva o preprave č. 100/16
ZMULVA O DIELO - HUDOBNÁ PRODUKCIA DEMETER
zverejnené 12.08.2016
Zmluva o dielo -Demeter
Zmluva o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komumikácii
zverejnená 11.05.2016
Zmluva o úprave práv - Správa ciest KSK
Zmluva o poradenskej, konzultačnej a inžinierskej činnosti - BRICK-BOX Engineering - Zateplenie MŠ
zverejnené 02.05.2016
Zmluva o poradenskej, konzultačnej a inžinierskej činnosti - Ján Bystrianský
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - Rekonštrukcia vodovodu
zverejnené 19.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 114713 08U01
Zmluva o dielo GB STAV KOŠICE - Zateplenie MŠ a prenájom
zverejnené dňa 15.04.2016
Zmluva o dielo - GB STAV KJOŠICE - Zateplenie MŠ
Zmluva o dielo - GB STAV KJOŠICE - nájom
Darovacia zmluva - GB STAV KJOŠICE
Prima banka Slovensko, a.s.
zverenené dňa 24.02.2016
Zmluva o grantovom účte - dotácia z Environmentálneho fondu
Mandátna zmluva - Procurio s.r.o.
zverejnené dňa 23.02.2016
Mandátna zmluva - Procurio s.r.o.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - VSD, a.s.
Zmluva o zriadení vecného bremena - VSD, a.s.
Nadácia Pontis
zverejnené dňa 30.11.2015
Zmluva o poskytnutí grantu - Nadácia Pontis
Zmluva o poskytnutí grantu č. NT16_18
Darujte Vianoce - Nadácia Orange
zverejnená 16.12.2015
Dohoda - SHR - Sociálna poisťovňa
zverejnená 25.11.2015
Dohoda - poskytovanie údajov o SHR + GRID karta
Zmluva NATUR-PACK, a.s.
zverejnené 23.10.2015
Zmluva o budúcej zmluve - NATUR - PACK, a.s.
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok k zmluve s Natur-Pack
Zmluva o dielo - MK hlas, s.r.o.
zverejnené 23.10.2015
Zmluva o dielo - obecný rozhlas
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM
zverejnené 28.09.2015
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM
Zmluva č. ZLP-2016-0684
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZLP-2016-0684
Darovacia zmluva
zverejnené 4.8.2015
Darovacia zmluva - KOSIT a.s.
Darovacia zmluva_ 2016 Kosit
Darovacia zmluva Kosit 2017
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Urbári Gyňov
zverejnené 31.07.2015
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Urbári Gyňov
Obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 UPN
zverejnené 1.7.2015
Zmluva s A-projekt
DOHODY s UPSVaR
dohoda č. 204
Dohoda č. 189
Dohoda č. 17/41/012/100 - 2018
Dohoda č. 18/41/010/71
Zber opotrebovaných pneumatík
Zmluva s AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Dotácie z rozpočtu obce
zverejnčné 2.6.2015
TJ Slovan Gyňov
Rimskokatolícka cirkev, Farnosť Mena Panny Márie - filiálka Gyňov
Výychodné rieky
Rímskokatolícka cirkev - r.2016
TJ Slovan - zmluva na r. 2016
Rímskokatolícka cirkev r. 2017
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb - OMEGA
zverejnené2.6.2015
Dodatok č. 1 - OMEGA
Darovacia zmluva pre MŠ Gyňov
Darovacia zmluva uzatvorená s VSE
Darovacia zmluva - VSE Holding, a.s.
Poistná zmluva
zverejnená 28.08.2014
Zmluva s Kooperatívou
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
zvrenené 30.07.2014
Zmluva uzatvorená s Prima Bankou Slovensko
Zmluva o dielo - Verejné priestranstvo pri KD Gyňov
zverejnená 1.7.2014
Zmluva o dielo - Darien
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2015
Audítorská činnosť
Zmluva o vykonaní audítorských služieb za r. 2016
Zmluva o reklame
zverejnená 4.6.2014
Zmluva uzatvorená s ŽPSV
zmluva s RWE
Zmluva uzatvorená s RWE
Darovacia zmluva
zverejnená 27.5.2014
Zmluva uzatvorená so spoločnostou AGRO OR s.r.o.
Zmluva uzatvorená s MPC
Zmluva s MPC
Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzatvorenej so Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzatvorenej so Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzatvorenej so Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k zmluve - Slovak Telekom a.s. - zverejnená 24.04.2014
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb
Zmluva o poskytnutí verejných služieb - OcÚ tel. linka
Zmluva o poskytnutí verejných služieb - OcÚ tel. linka + internet
Zmluva o poskytnutí verejných služieb - MŠ tel. linka + internet
Kúpna zmluva - telefón
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - OcÚ - tel. linka
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - MŠ - tel. linka + internet
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - OcÚ - tel. linka + internet
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Gyňov
TJ Slovan - Zmluva r. 2014
Abovská osa - 2014
Dotácia pre Rimskokatolicku cirkev
Dtoácia pre Rímskokatolícku cirkev
Zmluva s PPA
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - DETSKE IHRISKO
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - VIACÚČELOVÉ IHRISKO
Verejné priestranstvo pri KD Gyňov - zverejnená 1.7.2014
Rámcová dohoda - SPP
Rámcová dohoda o dodávke a distribúcii elektrickej energie
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
Zmluva č. 26/IX/2013 o poskytovaní poradesnkých služieb
Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy
Zmluva s ALARMTEL SK - zverejnené 31.10.2013
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej. služieb uzatvorená s Slovak Telekom a.s.
Poistná zmluva
Zmluva o poistení majetku obce - UNION
Zmluva o zabezpečení ocharny osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom
Zmluva uzatvorená s Spoločný úrad Beniakovce
Zmluva uzatvorená s Safety Management
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
Zmluva o Municipálnom úvere uzatvorená s Prima Bankou Slovensko a.s.
Zmluva s O2
Zmluva o pôžičke O2
Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu
Zmluva uzatvorená s firmou H+EKO
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu - H+EKO, spol. s.r.o.
Zmluvy o poskytnutí služieb externého manažmentu
Viacúčelové ihrisko - externý manažment
Detské ihrisko - externý manažment
Verejné priestranstvo pri KD Gyňov - externý manažment
Zmluva č 42/2013 o dodávke pitnej vody U.S.Steel Košice, s.r.o.
Zmluva uzatvorená s U.S.Steel
Dodatok č. 1 k zmluve č. 42/2013 - zverejená 27.06.2014
Dodatok č. 2
Dodatok č. 3
Dodatok č. 4
Zmluva o dielo - vypracovanie bezpečnostného projektu
Zmluva o dielo - vypracovanie bezpečnostného projektu
Zmluva o dielo - aktualizácia betpečnostného projektu
Zmluva o dielo - GDPR
Zmluva o poskytnutí služieb - GDPR
Zmluva uzatvorená s Kosit a.s.
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo
Zmluva č. 506/2014/NO
Zmluva č. 325/2016/NO - Nebezpečný odpad
Dodatok č. 6
Zmluva o dielo - ALARMTEL SK
Zmluva o dielo - Kamerový systém
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Zmluva uzatvorená s Mestom Košice
Zmluva uzatvorená s Obcou Čaňa
Zmluva uzatvorená s Mestom Košice - I. polrok 2014
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gyňov
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gyňov - ZS Čaňa II. polrok 2014
Zmluva uzatvorená s Mestom Košice - II. polrok 2014
Zmluva uzatvorená s Mestom Košice
Zmluva uzatvorená LIBA ACADEMY 11
Záujmové vzdelávanie detí - ZŠ Čaňa
Zmluva s Mestom Košice I.polrok 2015
Zmluva uzatvorená s LIBA ACADEMY 11 - II. polrok
Zmluva uzatvorená s DOMKA- II. polrok
Zmluva uzatvorená s obcou Čaňa- II. polrok
Zmluva uzatvorená s Mestom Košice - II. polrok
Zmluva uzatvorená s Obcou Čaňa - I. polrok 2016
Zmluva uzatvorená s mestom Košice - II. polrok 2016
Zmluva uzatvorená s OZ Liba Academy 11 - 09-12/2016
Zmluva uzatvorená s obcou Čaňa - 09-12/2016
Zmluva uzatvorená so Spojenou školou sv. Košických mučeníkov
Zmluva uzatvorená s Mestom Košice 09-12.2016
Zmluva uzatvorená s OZ Liba Academy 01 - 08-12/2017
Zmluva uzatvorená s obcou Čaňa - 01-06/2017
Zmluva uzatvorená s Mestom Košice 01-08/2017
Zmluva uzatvorená so Spojenou školou sv. Košických mučeníkov 01-08/2017
Zmluva uzatvorená so Spojenou školou sv. Košických mučeníkov 9-12/2017
Zmluva uzatvorená s obcou Čaňa - 09_12/2017
Zmluva uzatvorená s mestom Košice 09_12/2017
Zmluva uzatvorená so Spojenou školou sv. Košických mučeníkov 01-08/2018
Zmluva uzatvorená so Základnou školou s materskou školou sv. Marka Križina 01_08_/2018
Zmluva uzatvorená s mestom košice 01-08/2018
Zmluva uzatvorená s obcou Čaňa - 01_06/2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - Kamerový systém
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o dielo - Detské ihrisko a Viacúčelové ihrisko v obci Gyňov
Zmluva o dielo - Detské ihrisko
Zmluva o dielo - Viacúčelové ihrisko
Zmluva o dielo - uzatvorená s Ing. Peter Paulovčák - VODIP
Predmetom zmluvy je stavba "Gyňov - rekonštrukcia vodovodu"
Zmluva o dielo - rekonštrukcia vodovodu
POISTNÁ ZMLUVA
UNION - poistenie motorového vozidla
Poistenie motorového vozidla
Zmluva o poskytnutí dotácie - KSK
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
Zmluva č. 101/2016 - VZN
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytovaní služby - DATALAN
Zmluva o združenej dodávke plynu
Zmluva s RWE
Zmluva BOZP
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
dodatok č. 1 k zmluve č. 4/2012/BTAOPP o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a PO
Zmluva o poskytnutí grantu - PONTIS
Zmluva o poskytnutí grantu z Nadácie PONTIS
Mandátná zmluva - verejné obstarávanie
Mandátna zmluva - verejné obstarávanie
Zmluva č. 38/2008 o dodávke energií a energetických médií
Dodatok č. 3 k Zmluve č 38/2008 o dodávke energií a energetických médií
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 39/2008 o dodávke pitnej vody
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 39/2008 o dodávke pitnej vody
Dodatok č. 6
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva - VSE pre MŠ
Darovacia zmluva - KOSIT a.s
Darovacia zmluva - SCHOTT s.r.o.
Darovacia zmluva - auto
Darovacia zmluva - Viacúčelové ihrisko
Darovacia zmluva - Detské ihrisko
Darovacia zmluva - Kosit
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb r. 2011
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb r. 2012
Cyklotrasa
Dodatok č. 4
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gyňov
Zmluva s Abovkou osou o.z.
Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Gyňov a STRABAG s.r.o.
Zmluva o dielo - STRABAG s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Strabag
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - Strabag
Zmluva o vykonaní auditu
Zmluva o vykonaní auditu
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Zmluva uzatvorená medzi Obcou Gyňov a Prima Banka Slovensko a.s.
zmluva s Prima Bankou Slovensko a.s. č.03/070/10
zmluva s Prima Bankou Slovensko a.s. č. 03/045/09
Zmluva o Municipálnom úvere uzatvorená s Prima Bankou Slovensko
Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Gyňov a ASHA s.r.o.
Predmetom zmluvy sú stavebné práce - Verejné priestranstvo v obci Gyňov
Zmluva o dielo
Dodatok k zmluve
Dodatok č. 2
Zmluva uzatvorené medzi Obcou Gyňov a PPA
Zmluva s PPA
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo uzatvorená s EUROVIA SK, a.s.
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
zmluva č. 5700031
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
zmluva č. 5700031
zmluva 6-IX-2011
Zmluva o dielo na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Triedenie odpadu

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár