Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

AKTUALITY

OZNAM - podávanie daňových priznaní

 27.12.2022

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov, VZN obce Gyňov č. 6/2019 o miestnych daniach a VZN obce Gyňov č. 6/2022 o poplatku na území Obce Gyňov je každý občan povinný:

do 31. januára 2023

nahlásiť akékoľvek zmeny, ktoré by mali rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daňové priznanie môžete doručiť elektronicky alebo poštou na Obecný úrad v Gyňove na adresu:

Obec Gyňov

Čanianska 124/3

044 14 Gyňov.

Tlačivo na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti a tlačivo na oznámenie k poplatku za komunálny odpad sú zverejnené na webovej stránke obce Gyňov:

http://www.obecgynov.sk/-ziadosti

Priznanie podáva:

 - každý, kto sa v roku 2022 stal novým vlastníkom nehnuteľností

Čiastkové priznanie podáva:

  •  každý, komu zaniklo vlastníctvo k nehnuteľností
  •   ten, kto už mal nehnuteľnosť a ďalšie mu v roku 2022 pribudli alebo ubudli
  •   ten,  u koho nastali zmeny vo výmere, využití pozemku či iné zmeny, ktoré majú vplyv na určenie dane
  •  každý, kto mal v priebehu roka 2022 stavebným úradom vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie.

Majitelia psov podávajú daňové priznanie k dani za psa, za každého nového psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov a aj za psa, ktorý v priebehu roka zahynul.

1 2 3
Triedenie odpadu

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár