Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  
 •  

Aktuality

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

 07.12.2022

Obec  G Y Ň O V,

Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov

P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                      

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

Z V O L Á V A M

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gyňove, ktoré sa uskutoční

dňa 15. decembra 2022 (štvrtok) o 16:30 hod.

na Obecnom úrade v Gyňove

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Schválenie použitia rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov do konca roka 2022
 5. Vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gyňov
 6. Návrh VZN č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gyňov
 7. Vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 5/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov
 8. Návrh VZN č. 5/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov
 9. Vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 6/2022 o poplatku na území obce Gyňov
 10. Návrh VZN č. 6/2022 o poplatku na území obce Gyňov
 11. Informácia o projekte – Zvyšovanie energetickej účinnosti a stavebné úpravy budovy Obecného úradu
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Prijatie uznesení
 15. Záver

                                                                              Mgr. Denisa V a r g o v á

                                                                                           starosta obce  

1 2 3
Triedenie odpadu

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár