Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  

Aktuality

Správa o hodnotení strategického dokumentu - Nízkouhlíková stratégia organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

 29.10.2021

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu  „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je zverejnený na

webovom sídle MŽP SR

: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic

Možnosť nahliadnuť do správy o hodnotení strategického dokumentu, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je verejnosti prístupné na nasledujúcom mieste : Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, Komenského 52, 040 01 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu na základe vopred dohodnutého termínu. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko v sídle kraja do 21 dní od dňa zverejnenia informácie o správe.

         Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční 10.11.2021 o 09:00 hod. v sídle Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, v zasadacej miestnosti 310. S ohľadom na protipandemické opatrenia, prosíme, aby ste svoju účasť na verejnom prerokovaní vopred potvrdili u obstarávateľa, kontaktná osoba: petra.zahumnska@vucke.sk

Správa o hodnotení strategického dokumentu zverejnená na webovom sídle Obce Gyňov:

· Zverejnené od: 29.10.2021

· Zverejnené do: 19.11.2021

1 2
Triedenie odpadu

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár