Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  

Aktuality

Zoznam novoprijatých detí na škol. r. 2021/2022 do MŠ Gyňov

 15.06.2021

Zoznam novoprijatých detí na škol. r. 2021/2022

Riaditeľ Materskej školy, Malogyňovska 71, Gyňov, ako orgán vecne príslušný na rozhodovanie podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 59 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku vo veci žiadosti zákonných zástupcov detí, ktorí podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole, Malogyňovska 71, Gyňov (ďalej len „materská škola“)  rozhodol o

prijatí týchto „nových“ detí  na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Malogyňovská Gyňov od: 02.09.2021

meno  dieťaťa:

  1. Michaela S. - Gyňov
  2. Kristína M. – Gyňov
  3. Šimon V. – Gyňov
  4. Sofia B. - Gyňov

Najvyšší počet detí v triede materskej školy je ustanovený v § 28 ods. 9 školského zákona s účinnosťou od 1. januára 2021 nasledovne:

„21 detí - v triede pre deti vo veku dva roky až šesť rokov.“.

Bc. Dudríková Mária

riad. MŠ

1 2
Triedenie odpadu

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár