Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  

Aktuality

Oznámenie o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja"

 06.02.2020

Oznámenie o strategickom dokumente

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj predložil Okresnému úradu Košice správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“.

Návrh predmetného strategického dokumentu je zverejnený na

webovom sídle MŽP SR

: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

A na webovom sídle Úradu KSK :

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/oznamenie-dokumente.html

Možnosť nahliadnuť do oznámenia o zmene strategického dokumentu, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie a konzultácie sú verejnosti prístupné na nasledujúcom mieste : Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dv. 1005 počas celého procesu posudzovania na základe vopred dohodnutého termínu. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu do 21 odo dňa zverejnenia informácie o správe.

Okresný úrad zároveň oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční dňa 26.02.2020 o 9:00 hod. v sídle Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1, Košice v zasadacej miestnosti č. 310 na 2. poschodí

Oznámenie o strategickom dokumente zverejnené na webovom sídle a úradnej tabuli Obce Gyňov:

· Zverejnené od: 06.02.2020

· Zverejnené do: 28.02.2020

1 2
Triedenie odpadu

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár