Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  
 •  

Aktuality

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo dňa 08.10.2019

 02.10.2019

Obec  G Y Ň O V,

Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov

P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

Z V O L Á V A M

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gyňove, ktoré sa uskutoční

dňa 8. októbra 2019 (utorok) o 18.00 hod.

na Obecnom úrade v Gyňove

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Správa nezávislého kontrolóra
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti od 11/2019 – 04/2020
 6. Prerokovanie VZN č. 4/2019 Povodňový plán záchranných prác
 7. Dokumentácia Civilnej ochrany a Krízového riadenia
 8. Informácia o podaných projektoch
 9. Príprava kultúrno-spoločenských akcií v mesiacoch október-december
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Prijatie uznesení
 13. Záver

                                                                                Mgr. Denisa V a r g o v á

                                                                                           starosta obce   

1 2
Triedenie odpadu

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár