Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  

Aktuality

Zápis detí do MŠ Gyňov

 13.03.2019

Riaditeľka MŠ Gyňov zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z oznamuje rodičom detí, že :   

ZÁPIS detí do MŠ  GYŇOV

na nový školský rok 2019/2020 sa uskutoční v pracovných dňoch od 

15. apríla do 30. apríla 2019

 Záujemcovia o prijatie dieťaťa do MŠ si predtlač žiadosti o prijatie môžu vyzdvihnúť v MŠ, prípadne stiahnuť z webovej stránky: www.obecgynov.sk

V čase zápisu  je potrebné vyplnenú žiadosť potvrdenú lekárom doručiť riaditeľke MŠ/resp. do MŠ Gyňov.

 V prípade vyššieho počtu záujemcov o umiestnenie dieťaťa do MŠ, ako je kapacita školy, sa bude  pri rozhodnutí o prijatie prihliadať na tieto 

kritéria prijatia:

  • Vek dieťaťa / 3-6 rokov  - prednostne deti s odloženou školskou   

                                        dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku /

  • Zdravotná spôsobilosť dieťaťa / súhlas lekára /
  • Základné hygienické návyky dieťaťa
  • Doručenie žiadosti o prijatie v dieťaťa do MŠ v stanovenom termíne.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ bude rodičovi /zákonnému zástupcovi doručené do  31.05.2019.

1 2
Triedenie odpadu

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár