Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  
 •  

Aktuality

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

 06.03.2019

Obec  G Y Ň O V,

Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov

P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

Z V O L Á V A M

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gyňove, ktoré sa uskutoční

dňa 12. marca 2019 (utorok) o 18.00 hod.

na Obecnom úrade v Gyňove

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Schválenie zásad odmeňovania poslancov
 5. Správa o kontrolnej činnosti  HK za rok 2018
 6. Odborné stanovisko HK k rozpočtu na roky 2019 - 2021
 7. Schválenie návrhu Rozpočtu Obce Gyňov na roky 2019, 2020, 2021
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Prijatie uznesení
 11. Záver

  

                                                                                Mgr. Denisa V a r g o v á

                                                                                           starosta obce   

1 2
Triedenie odpadu

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár